OPŁATY DODATKOWE (do 30.04.2022)

L.p.

NAZWA OPŁATY DODATKOWEJ

Normalna

Płatna do 7 dni

Płatna u kontrolera

1.

Za przejazd bez ważnego biletu lub ważnej e-Karty.

200,00 zł

160,00 zł

100,00 zł

2.

Za przejazd bez wymaganego dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi lub zwolnienia od opłaty w pojeździe.

160,00 zł

120,00 zł

60,00 zł

3.

Za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu.

400,00 zł

4.

Za przewóz bagażu lub zwierzęcia bez ważnego biletu lub ważnej e-Karty, lub niezgodnie z warunkami przewidzianymi w regulaminie.

80,00 zł

 5.

Za brak rejestracji biletu okresowego z „e – Karty” imiennej lub urządzenia mobilnego przy korzystaniu z przejazdu.

 16,00 zł

Do opłaty dodatkowej jest doliczana opłata za przejazd zgodnie z cennikiem.

ZTZ Rybnik | Kontakt | BIP | Rozkłady jazdy | RODO | Deklaracja dostępności
© Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, wszelkie prawa zastrzeżone.