Szczegółowe informacje na temat e-Karty są dostępne na dedykowanej dla niej stronie WWW dostępnej tutaj.

 

Znajdziemy tam między innymi:

-warunki techniczne korzystania z e-Karty

-historie użycia e-Karty