INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - na stanowisko w DZIALE KSIĘGOWOŚCI

publikacja 2022-11-10
kategoria: Nabór na stanowiska 2022

Nazwa stanowiska pracy:

Referent w dziale księgowości

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrana została:

Pani Katarzyna Strzałka zamieszkała w Rybniku

Uzasadnienie dokonanego wyboru: 

Wyżej wymieniona osoba spełniała wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Doświadczenie zawodowe oraz przedstawiona wiedza wskazują na właściwe przygotowanie do objęcia przedmiotowego stanowiska pracy.