Informacja: strona ztz.rybnik.pl wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Polityka cookies ». | Zamknij »
Printing O nas

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku to:

-badanie rynku usług i programowanie rozwoju transportu zbiorowego,
-programowanie, planowanie i wdrażanie linii komunikacyjnych na terenie miasta, oraz jednostek samorządowych z którymi zawarto porozumienia,
-opracowywanie rozkładów jazdy,
-organizowanie i nadzorowanie przewozów szkolnych,
-organizowanie i nadzorowanie obsługi komunikacyjnej imprez masowych,
-zawieranie umów z przewoźnikami na świadczenie usług przewozowych,
-kontrola realizacji umów pod wzgledem jakościowym i ilościowym,
-realizacja płatności za usługi przewozowe,
-opiniowanie projektów organizacji ruchu (objazdów) związanych z koniecznością wprowadzenia zmian w przebiegu linii komunikacyjnych,
-koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujacych zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym,
-opiniowanie projektów rozkładów jazdy PKP, projektów linii kolejowych, oraz zgłaszanie wniosków w tym zakresie,
-opracowywanie projektów przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu poszczególnymi rodzajami środków transportu,
-przygotowywanie założeń i projektów taryfowych za przejazdy transportem zbiorowym,
-określanie potrzeb finansowych niezbednych do prawidłowego prowadzenia działalności w zakresie komunikacji pasażerskiej,
-prowadzenie i nadzorowanie drukowania, dystrybucji i sprzedaży biletów komunikacyjnych,
-ustawianie, konserwowanie i naprawianie przystanków i wiat przystankowych,
-przygotowywanie i udostępnianie informacji o funkcjonowaniu transportu zbiorowego (w tym informacja przystankowa),
-kontrola przestrzegania przez pasażerów postanowień taryfy i przepisów porządkowych,
-organizowanie i przygotowywanie spraw dla potrzeb windykacji należności wynikających z nieprzestrzegania postanowień taryfy,
-usługowe prowadzenie działalności reklamowej na urządzeniach komunikacyjnych.

Do realizacji rozkładu jazdy na dzień roboczy przekraczającego 16000 kilometrów jest wykorzystywanych 111 autobusów wyposażonych w System Elektronicznej Karty Miejskiej, obsługują one 44 linii Komunikacji Miejskiej.

Oprócz mieszkańców Rybnika i jego dzielnic wozimy pasażerów z Czerwionki -Leszczyn Gaszowic Jejkowic, Kuźni Raciborskiej, Lysek, Marklowic, Pszowa, Radlina, Rydułtów, Świerklan, Żor.

Ponadto specjalnymi kursami przewozimy uczniów szkół: Gimnazjum nr 4 im. J. Kochanowskiego, Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II, Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 im. J. Korczaka w Rybniku, Specjalnego Zespółu Szkolno-Przedszkolnego, Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, Zespołu Szkolno Przedszkolnego Dla Dzieci Niedosłyszących w Katowicach.

Zobacz więcej: