Bilet rodzinny.

Bilet rodzinny.

W sprzedaży już od 05.04.2014 r.
Cena 1 zł dostępny tylko u kierowcy autobusu, ważny wyłącznie w kursie i autobusie w którym został kupiony.
Ważny w soboty, niedziele i święta, oraz inne dni wyznaczone zarządzeniem Prezydenta Miasta.

Bilet ten jest dedykowany dla członków rodziny osoby, która zarejestrowała swój przejazd dowolnym biletem okresowym wgranym na eKartę imienną. Przejazd musi się odbywać na wspólnym odcinku.

W przypadku kontroli biletów:
-członek rodziny, który zarejestrował swój przejazd za pomocą biletu okresowego na eKarcie imiennej przedstawia do kontroli eKartę,
-każdy z pozostałych członków rodziny przedstawia do kontroli bilet promocyjny zakupiony u kierowcy (lub wydruk zbiorczy biletów) lub poprzez aplkację moBilet oraz dodatkowo dokument potwierdzający posiadanie tego samego nazwiska lub adresu zamieszkania co osoba rejestrująca swój przejazd za pomocą biletu okresowego.

Niespełnienie, któregoś z warunków przez podróżnego będzie traktowane jak jazda z biletem nieważnym co wiąże się z nałożeniem opłaty dodatkowej.
Bilety nie obowiązują na liniach nocnych.

Prześledźmy zastosowanie Biletu rodzinnego na przykładach dwóch hipotetycznych rodzin.

Rodzina:
tata- Jan Rybnicki
mama- Anna Rybnicka
córka- Kasia Rybnicka
syn- Grzegorz Rybnicki

Córka Kasia codziennie dojeżdża do szkoły autobusem transportu zbiorowego- ma na eKarcie bilet okresowy 28 dniowy. W niedzielę wchodząc do autobusu Kasia rejestruje swój przejazd tak jak robi to każdego dnia. Tata, mama i syn kupują u kierowcy bilety po 1 zł.

Podczas kontroli biletów córka Kasia przedstawia do kontroli swoja eKartę imienną, reszta rodziny: tata Jan- np. dowód osobisty, mama Anna również np. dowód osobisty, brat Kasi Grzegorz- legitymację szkolną. Te cztery osoby łączy wspólne nazwisko.

Kasia może oczywiście zabrać na wspólny przejazd autobusem tylko tatę, mamę lub brata.

 

Rodzina:
tata- Andrzej Nowak
mama- Barbara Kowalska
syn- Zbigniew Nowak

Mama Barbara dojeżdża do pracy autobusem transportu zbiorowego- ma na eKarcie bilet okresowy 14 dniowy. W dzień świąteczny wchodząc do autobusu Barbara rejestruje swój przejazd tak jak robi to każdego dnia. Tata i syn kupują u kierowcy bilety po 1 zł.

Podczas kontroli biletów Barbara przedstawia do kontroli swoja eKartę imienną oraz dokument z wpisanym adresem zamieszkania, reszta rodziny: tata Andrzej- np. dowód osobisty, syn Barbary Zbigniew- legitymację szkolną. Te trzy osoby łączy wspólny adres zamieszkania.

Pani Barbara może oczywiście zabrać na wspólny przejazd autobusem tylko męża lub syna.

Bilet rodzinny może być kupiony do biletu okresowego wgranego na eKartę imienną ważnego przez dowolną ilość dni (7,14,28) w tym także do biletów okresowych przeznaczonych na przykład dla seniorów.
Bilet rodzinny może być również kupiony do Biletu zrównoważonego, właściciel eKarty rejestruje swój przejazd Biletem zrównoważonym osoby z rodziny kupują bilety po 1 zł.

Bilet rodzinny może być kupony do biletu okresowego wgranego na eKartę imienną obowiązującego w dowolnej strefie.

Przykład:

Każdy mieszkaniec Rybnika, który ma wgrany na eKartę imienną bilet okresowy 0 strefy może zabrać na przejazd członków swojej rodziny liniami do przystanków granicznych. Właściciel eKarty rejestruje swój przejazd- osoby z rodziny kupują bilety po 1 zł.

Mieszkaniec Radlina, który ma wgrany na eKartę imienną bilet okresowy I strefy może zabrać na przejazd członków swojej rodziny linią nr 3 lub 6. Właściciel eKarty rejestruje swój przejazd- osoby z rodziny kupują bilety po 1 zł.

Mieszkaniec Pszowa, który ma wgrany na eKartę imienną bilet okresowy II strefy może zabrać na przejazd członków swojej rodziny linią nr 10. Właściciel eKarty rejestruje swój przejazd- osoby z rodziny kupują bilety po 1 zł.

Mieszkaniec Rud, który ma wgrany na eKartę imienną bilet okresowy II strefy może zabrać na przejazd członków swojej rodziny linią nr 43. Właściciel eKarty rejestruje swój przejazd- osoby z rodziny kupują bilety po 1 zł.

Mieszkaniec Żor, który ma wgrany na eKartę imienną bilet okresowy I strefy może zabrać na przejazd członków swojej rodziny linią nr 52. Właściciel eKarty rejestruje swój przejazd- osoby z rodziny kupują bilety po 1 zł.

 

Jeśli do tej pory kupowałeś bilet okresowy na strefę 0 może warto kupić bilet okresowy na wszystkie strefy i podróżować tanio po regionie transportem zbiorowym?

*****************


Poprzednia strona: Bilet zrównoważony.
Następna strona: Galeria w autobusie.

Dodał(a): Stanisław Wengerski, 26-03-2014
Zmodyfikował(a): Stanisław Wengerski, 30-12-2016