Informacja: strona ztz.rybnik.pl wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Polityka cookies ». | Zamknij »
Zarzad Transportu Zbiorowego w Rybniku - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZTZ PN 02/889/07

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.:postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

obsługę linii komunikacji miejskiej w tym przewozów szkolnych na potrzeby Gimnazjum nr 4 w

Rybniku.


Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku informuje o wynikach postępowania przetargowego dla

przetargu jw.
Komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 05.10.2007 r. wybrała ofertę nr 2 konsorcjum:


Transport – Spedycja- Usługi Jerzy Jaroszek

ul. Lotników 20 B/4, 44-196 Knurów

P.P.U.H. KŁOSOK Andrzej Kłosok

ul. Gajowa 62 44-240 Żory

W postępowaniu zastosowano jedno kryterium – cena, a sposób przyznawania punktów opisano wzorem w

SIWZ i przy jego zastosowaniu dokonano porównania cen ofertowych, a następnie przemnożono przez

ilość członków komisji.


Numer oferty: 1

Nazwa oraz adres wykonawcy:

PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik

Cena (brutto)

987.660,00 -zł

Liczba punktów:

296,04


Numer oferty: 2

Nazwa oraz adres wykonawcy:

Transport – Spedycja- Usługi Jerzy Jaroszek

ul. Lotników 20 B/4, 44-196 Knurów

P.P.U.H. KŁOSOK Andrzej Kłosok

ul. Gajowa 62 44-240 Żory


Cena (brutto)

974.640,00 -zł

Liczba punktów: 300


Dodał(a): Stanisław Wengerski, 18-03-2009
Zmodyfikował(a): Stanisław Wengerski, 30-12-2016