Informacja: strona ztz.rybnik.pl wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Polityka cookies ». | Zamknij »
Zarzad Transportu Zbiorowego w Rybniku - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .

Rybnik, dnia 29.01.2008 r.


ZTZ PN 01/08


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa wraz z montażem i uruchomieniem zmiennych znaków informacyjnych na przystanki autobusowe.


Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku informuje o wynikach postępowania przetargowego dla przetargu jw.
Komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 29.01.2008 r. wybrała ofertę nr 1:


R&G PLUS Sp. z o.o.
39-300 Mielec ul. Traugutta 7


W postępowaniu zastosowano jedno kryterium – cena, a sposób przyznawania punktów opisano wzorem w SIWZ i przy jego zastosowaniu dokonano porównania cen ofertowych, a następnie przemnożono przez ilość członków komisji.

Numer oferty  1
Nazwa oraz adres wykonawcy:
R&G PLUS Sp. z o.o. 39-300 Mielec ul. Traugutta 7
Cena (brutto)
166.774,00 -zł
Liczba punktów:
300


Dodał(a): Stanisław Wengerski, 18-03-2009
Zmodyfikował(a): Stanisław Wengerski, 30-12-2016