Informacja: strona ztz.rybnik.pl wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Polityka cookies ». | Zamknij »
Zarzad Transportu Zbiorowego w Rybniku - Informacja o wyborzez najkorzystaniejszej oferty

Informacja o wyborzez najkorzystaniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym.

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku informuje o wynikach postępowania przetargowego dla przetargu jw.

W postępowaniu zastosowano jedno kryterium – cena, a sposób przyznawania punktów opisano wzorem w SIWZ i przy jego zastosowaniu dokonano porównania cen ofertowych, a następnie przemnożono przez ilość członków komisji.

Komisja przetargowa na posiedzeniu w dniu 13.08.2008r. wybrała:

Zadanie I

oferta nr 4 PST Transgór S.A.Ul. Jankowicka 944-200 Rybnik Nr oferty: 4Nazwa oraz adres wykonawcy:PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik

Cena (brutto)1155000,00 zł

Liczba punktów:300,00

Zadanie nr II

oferta nr 8 PST Transgór S.A.Ul. Jankowicka 944-200 Rybnik Nr oferty: 8Nazwa oraz adres wykonawcy:PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik

Cena (brutto)2358800,00 zł

Liczba punktów:300,00

Nr oferty: 9

Nazwa oraz adres wykonawcy:Konsorcjum Transport-Spedycja-Usługi Jerzy Jaroszek ul. Lotników 20B/4, 44-196 Knurów, P.P.U.H. Kłosok Andrzej Kłosok ul. Gajowa 62 44-200 Żory

Cena (brutto)2405050,00 zł

Liczba punktów:294,00

Zadanie nr III

oferta nr 11 P.P.U.H. Kłosok Andrzej KłosokUl. Gajowa 6244-240 Żory Nr oferty: 6Nazwa oraz adres wykonawcy:PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik

Cena (brutto)7094200,00

Liczba punktów:261,00

Nr oferty: 11

Nazwa oraz adres wykonawcy:P.P.U.H. Kłosok Andrzej Kłosok ul. Gajowa 62 44-240 Żory

Cena (brutto)6146200,00 zł

Liczba punktów:300,00

Nr oferty: 14

Nazwa oraz adres wykonawcy:P.K.S. w Rybniku ul. Jankowicka 7 44-200 Rybnik

Cena (brutto)7252200,00 zł

Liczba punktów:255,00

Zadanie nr IV

oferta nr 11 PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik Nr oferty: 7Nazwa oraz adres wykonawcy:PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik

Cena (brutto)4183920,00

Liczba punktów:300,00

Nr oferty: 10

Nazwa oraz adres wykonawcy:Konsorcjum Transport-Spedycja-Usługi Jerzy Jaroszek ul. Lotników 20B/4 44-196 Knurów P.P.U.H. Kłosok Andrzej Kłosok ul. Gajowa 62 44-240 Żory

Cena (brutto)5967000,00 zł

Liczba punktów:210,00

Zadanie nr V

oferta nr 5 PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik Nr oferty: 5Nazwa oraz adres wykonawcy:PST Transgór S.A. ul. Jankowicka 9 44-200 Rybnik

Cena (brutto)422000,00

Liczba punktów:300,00

Nr oferty: 12

Nazwa oraz adres wykonawcy:MARKAR Karolina Grudka ul. Kraszewskiego 4a/6 44-200 Rybnik

Cena (brutto)555000,00 zł

Liczba punktów:228,00

Zadanie nr VI

oferta nr 3 Malerczyk Eugeniuszul. Jaskółcza 544-200 Rybnik

Nr oferty: 2

Nazwa oraz adres wykonawcy:Przewóz Osób Ryszard Kuśmirek os. Pawlikowskiego 12E/8 44-240 Żory

Cena (brutto)325000,00

Liczba punktów:216,00

Nr oferty: 1

Nazwa oraz adres wykonawcy:Przewóz Osób Mariusz Kuśmirek os. Księcia Władysława 8C/12 44-240 Żory

Cena (brutto)262600,00 zł

Liczba punktów:267,00

Nr oferty: 3

Nazwa oraz adres wykonawcy:Malerczyk Eugeniusz ul. Jaskółcza 56 44-200 Rybnik

Cena (brutto)234000,00 zł

Liczba punktów:300,00

Nr oferty: 11

Nazwa oraz adres wykonawcy:P.P.U.H. Kłosok Andrzej Kłosok ul. Gajowa 62 44-240 Żory

Cena (brutto)275600,00 zł

Liczba punktów:255,00

Nr oferty: 13

Nazwa oraz adres wykonawcy:Usługi Przewozowe Piotr Dybała ul. Raciborska 99a 44-210 Rybnik

Cena (brutto)247000,00 zł

Liczba punktów:285,00

Zadanie nr VII

oferta nr 13 Usługi Przewozowe Piotr Dybała ul. Raciborska 99a 44-210 Rybnik

Nr oferty: 1

Nazwa oraz adres wykonawcy:Przewóz Osób Mariusz Kuśmirek os. Księcia Władysława 8C/12 44-240 Żory

Cena (brutto)417600,00 zł

Liczba punktów:237,00

Nr oferty: 13

Nazwa oraz adres wykonawcy:

Usługi Przewozowe Piotr Dybała ul. Raciborska 99a 44-210 Rybnik

Cena (brutto)330600,00 zł

Liczba punktów:300,00


Dodał(a): Stanisław Wengerski, 18-03-2009
Zmodyfikował(a): Stanisław Wengerski, 30-12-2016