Informacja: strona ztz.rybnik.pl wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Polityka cookies ». | Zamknij »
Zarzad Transportu Zbiorowego w Rybniku - Nabór na stanowiska

Nabór na stanowiska

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza nabór na stanowisko:


REFERENT W DZIALE KSIĘGOWOŚCI


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min.średnie
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, w tym budżetowej
 • umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 • Wymagania dodatkowe:
 • posiadanie co najmniej 6 miesięcznego doświadczenia w księgowości
 • doskonała organizacja pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
 • kreatywność,
 • inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i dokładność.

Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przygotowywanie dokumentów do księgowania w podziale na grupy – dekretacja dokumentów
 • analiza i podział dochodów budżetowych w oparciu o dokumenty źródłowe
 • wprowadzanie dokumentów finansowych do systemu
 • wystawianie faktur VAT
 • właściwe kompletowanie i archiwizacja dokumentacji księgowej
 • analiza dokumentów związanych z windykacją należności
 • Wymagane dokumenty i oświadczenia :
 • list motywacyjny i życiorys,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • zaświadczenie lub oświadczenie kandydata o posiadaniu co najmniej 6 miesięcznego doświadczenia zawodowego w pracy biurowej,
 • oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
 • w BIP danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Aplikację w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem kandydat na stanowisko „Referent w dziale księgowości”  należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2008r.
Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Transportu Zbiorowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń ZTZ
- zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1593 z późniejszymi zmianami). Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne
oraz informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza nabór na stanowisko:

REFERENT W DZIALE PRZEWOZÓW


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów z zakresów Ustawy o transporcie drogowym,
 • umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 • Wymagania dodatkowe:
 • Umiejętność działania i podejmowania decyzji w stresie i pod presją czasu,
 • doskonała organizacja pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
 • kreatywność,
 • inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i dokładność.

Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku:

 • obsługa systemu e-bilet,
 • prowadzenie analiz potoków pasażerskich,
 • prowadzenie analiz realizacji rozkładu jazdy,
 • projektowanie i modernizacja linii autobusowych,
 • przyjmowanie skarg i wniosków,
 • udzielenie informacji pasażerom,

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 • list motywacyjny i życiorys,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
 • w BIP danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Aplikację w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem kandydat na stanowisko „Referent w dziale przewozów” należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2008r.
Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Transportu Zbiorowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń ZTZ
- zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1593 z późniejszymi zmianami). Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne
oraz informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku ogłasza nabór „na zastępstwo” na  stanowisko:

REFERENT W REFERACIE WINDYKACJI


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min.średnie
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • umiejętność biegłej obsługi oprogramowania MS Word, MS Excel,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 • Wymagania dodatkowe:
 • doskonała organizacja pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
 • kreatywność,
 • inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w zespole,

odpowiedzialność i dokładność.

 • Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przygotowywanie dokumentów do kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i komorniczego,
 • sporządzanie wniosków sądowych,
 • przygotowanie wezwań i upomnień,
 • analiza dokumentów związanych z windykacją należności
 • Wymagane dokumenty i oświadczenia :
 • list motywacyjny i życiorys,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenia kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji
 • w BIP danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Aplikację w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem kandydat na zastępstwo na stanowisko „Referent w referacie windykacji” należy składać w sekretariacie ZTZ ul. Budowlanych 6 w Rybniku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2008r.
Inne informacje:
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Transportu Zbiorowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń ZTZ
- zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. Nr 142,
poz. 1593 z późniejszymi zmianami). Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne
oraz informacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.


Poprzednia strona: Ogłoszenia
Następna strona: Nabór na stanowiska 2009

Dodał(a): Stanisław Wengerski, 16-03-2009
Zmodyfikował(a): Stanisław Wengerski, 30-12-2016