Jak uzyskać e - Kartę? Wnioski do pobrania. Informacja SMS

Jak uzyskać e – Kartę imienną?

W punktach MPS znajdujących się w Rybniku na Placu Wolności 20 lub na Dworcu Autobusowym przy ul. Budowlanych 6 należy:

 1. złożyć czytelnie wypełniony wniosek o wydanie imiennej elektronicznej karty miejskiej,
 2. dołączyć nieprzyklejone, aktualne zdjęcie opisane z tyłu.

Osoby, które na wniosku podały swój numer telefonu komórkowego, otrzymają od nas SMSa z informacją o gotowości karty do odbioru. Telefon, z którego przysłana zostanie wiadomość: 509-494-073 (prosimy nie oddzwaniać na ten numer - służy on wyłącznie do przesyłania informacji).

W przypadku uprawnień do ulgi, należy okazać oryginał właściwego dokumentu:

 1. uczniowie (ulga 50% do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 20 rok życia) – ważna legitymacja szkolna lub inny dokument wystawiony przez placówkę oświatową,
  (Dzieci i młodzież do 16 roku życia – wniosek składa i podpisuje rodzic lub opiekun prawny) 
 2. studenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych do 26 roku życia (ulga 50%) - ważna legitymacja studencka,
 3. osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji - oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, dokument tożsamości,
 4. uczniowie (ulga 100%) - w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i ośrodków wsparcia na trasie z miejsc zamieszkania lub pobytu do placówki w ramach prowadzonych zajęć i z powrotem - oryginał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oryginał ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu wystawionego przez właściwy organ lub instytucję, na okres wskazany w tym dokumencie,
 5. Honorowi Dawcy Krwi z przyznaną odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (ulga 100%) - oryginał legitymacji,
 6. osoby po ukończeniu 70 roku życia - dowód osobisty,
 7. osoby po ukończeniu 65 roku życia - dowód osobisty,
 8. kierowcy obsługujący linie komunikacji miejskiej, z miejsca zamieszkania do miejsca pracy - zaświadczenie o zatrudnieniu, dowód osobisty,
 9. dzieci z rodzin wielodzietnych - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, ważna legitymacja szkolna,
 10. rodzice dzieci z rodzin wielodzietnych - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, dowód osobisty.

Złożenie wniosku lub odbiór e  - Karty:

 1. przez osobę, która nie ukończyła 16 roku życia - do wniosku należy dołączyć upoważnienie wystawione przez rodzica lub opiekuna prawnego,
 2. przez inną osobę pełnoletnią niebędącą wnioskodawcą - do wniosku należy dołączyć upoważnienie wystawione przez wnioskodawcę.

NIE MOŻNA UPOWAŻNIĆ DO WYKONANIA OBYDWU CZYNNOŚCI - DO ZŁOŻENIA WNIOSKU I ODBIORU E - KARTY.

Odbiór e - Karty następuje przy jednoczesnym jej doładowaniu biletem okresowym (7 - dniowym, 14 - dniowym, 30 - dniowym) lub punktami w wysokości od 8,00zł do 100,00zł.

Wyrobienie duplikatu e - Karty:

Do wyrobienia duplikatu e - Karty niezbędne będą:

 1. wniosek o zablokowanie e - Karty i przelanie środków,
 2. nieprzyklejone, aktualne zdjęcie opisane z tyłu,
 3. opłata za wyrobienie duplikatu w kwocie 10,00zł,
 4. dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, w przypadku uprawnień do ulgi należy okazać oryginał właściwego dokumentu (np. legitymacja szkolna, Karta Dużej Rodziny).

Jak uzyskać e - Kartę dla członków Dużej Rodziny?

W punktach MPS znajdujących się w Rybniku na Placu Wolności 20 lub na Dworcu Autobusowym przy ul. Budowlanych 6 należy:

 1. złożyć czytelnie wypełniony wniosek o wydanie imiennej elektronicznej karty miejskiej "Duża Rodzina",
 2. dołączyć nieprzyklejone, aktualne zdjęcie opisane z tyłu,
 3. dołączyć akt urodzenia – dotyczy dzieci do 6 lub 7 roku życia, nieuczęszczających do szkoły,
 4. okazać aktualną legitymację szkolną, studencką lub zaświadczenie z właściwej placówki,
 5. okazać Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny,
 6. dowód osobisty,
 7. okazać postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej – dotyczy rodzin zastępczych,
 8. okazać postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka – dotyczy dziecka umieszczonego w Rodzinnym Domu Dziecka.

Jak uzyskać e - Kartę na okaziciela?

e - Karta na okaziciela dostępna jest w Miejskich Punktach Sprzedaży (MPS) oraz Komercyjnych Punktach Sprzedaży (KPS). Wykaz punktów komercyjnych znajduje się w zakładce E - Karta - Gdzie kupić bilet na e - Kartę?

Wnioski

Wnioski na wyrobienie e - Karty imiennej, e - Karty dla członków Dużej Rodziny, upoważnienia oraz wnioski o zablokowanie e - Karty można pobrać w MPS na Placu Wolności oraz na Dworcu Autobusowym.

Wnioski do pobrania w formacie pdf:

Wniosek o wydanie imiennej elektronicznej karty miejskiej (e - Karty) (pdf, 241 KB) 
Wniosek o wydanie imiennych elektronicznych kart miejskich (e - Kart) Duża Rodzina (pdf, 243 KB)
Upoważnienie (pdf, 145 KB)
Upoważnienie dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia (pdf, 145 KB)
Wniosek o zablokowanie e - Karty imiennej oraz przelanie środków na duplikat (pdf, 180 KB)

Bilety w czerwonej strefie.


Ze względu na wprowadzenie obostrzeń, zawieszona została sprzedaż biletów u kierowców autobusów. Obecnie przejazd może być opłacony za pośrednictwem rybnickiej e - Karty, karty płatniczej lub aplikacji dostępnych na smartfona.

Skycash - nowa metoda płatności.

Od 03 sierpnia 2020r. podróżni korzystający z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku mogą zakupić bilety za pośrednictwem darmowej aplikacji Skycash.

jakdojade.pl w Rybniku.

Już od 27.07.2020r. pasażerowie komunikacji miejskiej mogą planować swoje podróże korzystając z wyszukiwarki jakdojade.pl. Jest ona dostępna w wersji mobilnej oraz na komputer. Aplikację można pobrać w sklepie Google Play oraz App Store.

Jak korzystać?
Należy wskazać punkt początkowy oraz cel podróży. Na podstawie tych danych system określa odpowiednią trasę, szacowany jest czas dojścia do przystanku, numery linii wraz z godzinami odjazdu oraz przesiadki. W informacjach o trasie przejazdu uwzględnione są również prowadzone roboty drogowe.

Życzenia Wielkanocne.

Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy życzy Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.

27.01.2020 r. - zmiany w rozkładzie jazdy.

ZTZ w Rybniku informuje, że w związku z ograniczeniami budżetowymi z dniem 27.01.2020 r. wprowadzone zostaną następujące zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej.

Życzenia

Wykaz ostatnich kursów wykonywanych w dniu 24.12.2019 r. i 31.12.2019 r.

 

24.12.2019

31.12.2019

linia

Ostatni kurs

Ostatni kurs

1

14:19 z Rybnik DA,  15:04 z Radlin Ujejskiego

18:09 z Rybnik DA,  18:43 z Niewiadom Sportowa

2

14:24 z Rybnik DA,  15:04 z Radlin Ujejskiego

obsługiwane są wszystkie kursy

3

15:09 z Rybnicka Kuźnia Chłodnie, 15:09 z Radlin Ujejskiego

19:19 z Orzepowice Borki, 19:34 z Radlin Ujejskiego

4

14:34 z Rybnik DA

17:54 z Rybnik DA

5

13:19 z Rybnik DA

18:09 z Rybnik DA

6

14:59 z Rybnik DA, 15:14 z Radlin Ujejskiego

19:44 z Rybnik DA, 17:29 z Radlin Ujejskiego

7

14:40 z Północ Kąpielisko Ruda, 13:58 z Buzowice Skrzyżowanie

obsługiwane są wszystkie kursy

8

14:09 z Rybnik DA, 13:45 z Rydułtowy Rynek

obsługiwane są wszystkie kursy

9

15:15 z Rybnik DA

19:29 z Rybnik DA

10

14:19 z Rybnik DA, 15:15 z Pszów DA

obsługiwane są wszystkie kursy

11

14:34 z Rybnik DA, 15:26 z Rybnicka Kuźnia Chłodnie

18:59 z Rybnik DA, 19:41 z Rybnicka Kuźnia Chłodnie

12

15:17 z Rybnik DA

obsługiwane są wszystkie kursy

13

15:09 z Boguszowice Osiedle Pętla do Śródmieście Dworzec Kol.

18:19 z Boguszowice Osiedle Pętla

14

15:03 z Rybnik DA

19:03 z Rybnik DA

15

14:00 z Rybnik DA, 14:45 z Boguszowice Osiedle Pętla

15:25 ze Śródmieście Dworzec Kol., 16:20 z Boguszowice Osiedle Pętla

16

15:12 z Rybnik DA

18:32 z Rybnik DA

18

14:42 z Rybnik DA

19:22 z Rybnik DA

19

15:02 z Rybnik DA

18:22 z Rybnik DA

22

14:29 z Rybnik DA

obsługiwane są wszystkie kursy

23

14:05 z Rybnik DA, 15:15 z Rydułtowy Kopalnia

19:25 z Rybnik DA, 17:00 z Rydułtowy Kopalnia

24

14:34 z Zamysłów Dolna Mostek, 14:42 z Niewiadom Ignacy

obsługiwane są wszystkie kursy

26

15:20 z Jejkowice Centrum, 15:05 z Chwałowice Pętla

19:45 z Jejkowice Centrum, 19:40 z Chwałowice Pętla

27

14:15 z Chwałowice Pętla, 15:20 z Lyski Rondo

18:55 z Chwałowice Pętla, 17:22 z Lyski Rondo

28

15:20 z Śródmieście Sąd, 15:05 z Rydułtowy Rynek

18:20 z Śródmieście Sąd, 19:00 z Rydułtowy Rynek

29

14:30 z Chwałowice Pętla, 14:00 z Rydułtowy Rynek

19:30 z Chwałowice Pętla, 17:57 z Rydułtowy Rynek

30

14:20 z Rybnik DA, 15:05z Jankowice GS

obsługiwane są wszystkie kursy

31

13:50 z Orzepowice Borki, 15:00 z Boguszowice Osiedle Pętla

obsługiwane są wszystkie kursy

32

15:10 z Grabownia Olszowiec

18:05 z Grabownia Olszowiec

33

15:05 z Jejkowice Centrum, 14:22 ze Świerklany Szyb

obsługiwane są wszystkie kursy

35

15:05 z Niewiadom Szkoła, 14:05 z Boguszowice Osiedle Pętla

obsługiwane są wszystkie kursy

41

14:47 z Rybnik DA

obsługiwane są wszystkie kursy

42

nie kursuje

nie kursuje

43

14:23 z Rybnik DA, 15:15 z Rudy Kościół,

18:58 z Rybnik DA, 18:55 z Rudy Kościół,

45

15:20 z Kłokocin Pętla do Śródmieście Urszulanki, 15:15 ze Zwonowice Szkoła do Śródmieście Sąd

19:10 z Kłokocin Pętla, 18:10 ze Zwonowice Szkoła

46

15:08 z Północ Kąpielisko Ruda, 15:26 z Boguszowice Osiedle Pętla

19:06 z Rybnik DA, 19:51 z Boguszowice Osiedle Pętla

48

15:10 z Rybnicka Kuźnia WORD, 15:16 z Boguszowice Osiedle Pętla

19:40 z Rybnik DA, 19:36 z Boguszowice Osiedle Pętla

49

15:15 z Rybnik DA, 15:45 z Boguszowice Osiedle Pętla

obsługiwane są wszystkie kursy

51

14:52 z Rybnik DA

17:17 z Rybnik DA,

52

14:59 z Maroko Nowiny Chabrowa, 15:10 z Żory Al. Jana Pawła II Bajerówka

19:43 z Rybnik DA, 18:15 z Żory Al. Jana Pawła II Bajerówka

 

Autobusy w Święta.

W okresie od 24 grudnia 2019 r. do 06 stycznia 2020 r. autobusy na liniach organizowanych przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będą kursować następująco:

XV Bieg Barbórkowy – zmiany w obsłudze linii.

W dniu 01.12.2019 r. (niedziela) odbędzie się organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji XV Bieg Barbórkowy. W związku z tym wystąpią utrudnienia w obsłudze linii autobusowych.

Od godziny 11:00 do godziny 14:00 nastąpi całkowite zamknięcie ul. Budowlanych na odcinku od ronda Zebrzydowickiego do ronda Solidarności. W związku z tym z obsługi przez autobusy będą wyłączone następujące przystanki:

- przystanek Rybnik Maroko Nowiny R. Mazamet, w to miejsce obsługiwany będzie dworzec autobusowy na ul. Budowlanych,

- przystanek Rybnik Maroko Nowiny Budowlanych w obydwu kierunkach, w to miejsce obsługiwany będzie przystanek Rybnik Maroko Nowiny na ul. Zebrzydowickiej

- przystanek Rybnik Maroko Nowiny Szkoła w obydwu kierunkach,

- przystanek Rybnik Maroko Nowiny Krakusa w obydwu kierunkach,

- przystanek Rybnik Orzepowice Rondo (na ul. Góreckiego) w obydwu kierunkach.