Miejsce w autobusie.

Przestrzeń pasażerska autobusu komunikacji miejskiej jest miejscem, w którym spędzamy czas podczas podróży transportem zbiorowym. Zarówno dla zwykłego obserwatora jak i urządzeń monitorujących jest ona zajmowana przez poszczególne osoby.

List otwarty.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z {cms_selflink page="list-otwarty" text="listem otwartym"}.

Ty też możesz się przyczynić do obniżenia kosztów prowadzenia komunikacji miejskiej!

Dziękujemy wszystkim podróżującym komunikacją miejską, którzy rejestrują swój przejazd przy użyciu Elektronicznej Karty Miejskiej lub poprzez zakup biletu u kierowcy.

Odwiedzili nas

Funkcjonujący w Rybniku system elektronicznej karty miejskiej spotyka się z dużym zainteresowaniem innych organizatorów i firm wykonujących usługi na rzecz komunikacji miejskiej.

Udział w konferencjach


-Samorządowy Lider Zarządzania – W ramach tego projektu wyłoniona została przez Związek Miast Polskich Grupa Wymiany Doświadczeń (GWD). Pierwsze spotkanie w ramach tej grupy odbyło się w dnia 22-23 października 2008r., a gospodarzem był Rybnik.

Nowa wiata

W ostatnich dniach na przystanku 3 Maja zlokalizowanego na tej samej ulicy została zamontowana wiata przystankowa. Po wybudowaniu zatoki jest to kolejny element poprawiający jakość obsługi podróżnych.

22 września 2008 r. przejazd autobusem za darmo

Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali podjął decyzję o włączeniu się naszego Miasta w obchody Europejskiego Dnia bez Samochodu poprzez umożliwienie bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ.

 


Strefy biletowe.

Ponieważ nadal mogą się pojawić pytania dotyczące funkcjonowania „Stref” zamieszczamy na naszej stronie odpowiedź na pytanie skierowane do nas przez media. Redakcja „Rybnik po godzinach” zwróciła się do nas z następującym pytaniem:

„Dzień Dobry,
proszę napisać, jaki był powód wprowadzenia trzeciej strefy o nazwie strefa 1 i co ZTZ sądzi o protestach kierowców (i czy coś zamierza zrobić z ich postulatami, np. wprowadzeniem do sprzedaży w autobusach jednego rodzaju biletu normalnego i jednego biletu ulgowego)”

W udzielonej przez nas odpowiedzi wyjaśniliśmy:

Cennik opłat funkcjonujący w oparciu o strefy jest stosowny w naszej Komunikacji Miejskiej od kilku lat. Taki system finansowania transportu zbiorowego zakłada zróżnicowane opłaty w zależności od środków wpływających bezpośrednio od pasażerów. Zarówno Strefa 1 jak i Strefa 2 to obszary obejmujące odpowiednie terytoria. Obecnie funkcjonujący cennik wyodrębnił Strefę 0, która praktycznie funkcjonowała od czasu wprowadzenia sytemu poboru opłat opartego o Elektroniczną Kartę Miejską. Strefa 0 obejmuje granice administracyjne miasta Rybnik.
We wcześniejszy latach spotykaliśmy się z krytyką dotyczącą braku zróżnicowania biletów sprzedawanych przez kierowców. Tak więc obecne rozwiązanie jest podyktowane w pewnej części głosem osób korzystających z komunikacji miejskiej.
Jeden z wielu związków zawodowych w piśmie zawierającym protest poruszył kilka spraw. Chcieliśmy zaznaczyć ze jako organizator komunikacji miejskiej musimy brać pod uwagę interes pasażera a nie tylko opinie części kierowców zatrudnianych przez przewoźnika.

Przypominamy, apelujemy, prosimy.

 

Ze względu na skierowane do nas ostatnio uwagi dotyczące sprzedaży biletów przez kierowców

przypominamy:

-kierowca ma obowiązek sprzedaży biletu zgodnie z obowiązującą taryfą,
-zaoszczędzisz pieniądze płacąc za przejazd E-Kartą lub podróżując na podstawie biletu okresowego.
-każdy sprzedawany bilet może spowodować opóźnienie w realizacji kursu a co za tym idzie później dotrzesz do celu podróży,
 

 

bilet

 

apelujemy:
-zaopatrzy się w E-Kartę, dzięki niej: szybko uregulujesz opłatę za przejazd, zaoszczędzisz pieniądze, na kartę spersonalizowaną zakupisz bilet okresowy,

 

kartym

 

prosimy:

-w przypadku gdy konieczny jest zakup biletu u kierowcy miej odliczoną gotówkę, w ten sposób ułatwisz pracę kierowcy który odpowiada za bezpieczeństwo Twojej podróży a Ty nie przyczynisz się do opóźnienia kursu.
 

 

dro

 

 

Pytania o korzystnie z ekarty.

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi korzystania z ekarty przypominamy:
 
-wszelkie operacje wykonywane przez pasażera a związane z zwrotem środków na kartę muszą być wykonywane przy wychodzeniu z autobusu,
 
-przy wyjściu ekartę przykładamy tylko raz bez względuna ilość skasowanych biletów,
 
-podczas przeprowadzanej kontroli mimo zablokowanych kasowników bez problemu można dokonać operacji zwrotu środków,
 
-wszelkie operacje wykonywane podczas kontaktu ekarty z kasownikiem są sygnalizowane na wyświetlaczu oraz potwierdzane dźwiękiem, dzięki czemu można zweryfikować ich poprawność.

czytnik