Rozkład jazdy ZTZ Rybnik
Linie przebiegające przez przystanek 'R-k Maroko Nowiny Raciborska':
48Boguszowice-Gotartowice-Ligota-Nowiny-Ryb. Kuźnia
Dni roboczeSobotaNiedziela
05:08  nbc
05:58  nD
06:08  nbk
06:28  nD
06:58  nbk
07:28  nD
07:58  nbk
08:28  nD
08:58  nbk
09:28  nD
09:58  nbk
10:28  nD
10:58  nD
11:28  nD
11:58  nbk
12:28  nD
12:58  nD
13:13  nbk
13:28  nD
13:58  nbk
14:28  nD
14:58  nbk
15:38  nD
15:58  nbk
16:38  nD
16:58  nD
17:28  nD
17:58  nbk
18:28  nD
18:58  nD
19:28  nD
19:58  nD
20:38  nD
20:58  nD
21:58  nD
22:37  nD
23:17  nD
05:13  nbc
06:13  nD
07:03  nD
07:28  nbc
08:23  nD
08:58  nD
09:28  nbc
10:08  nD
10:28  nD
11:08  nD
11:28  nbc
12:08  nD
12:28  nD
13:28  nbc
14:28  nD
15:28  nbc
16:28  nD
17:28  nbc
18:28  nD
19:28  nbc
20:28  nD
21:53  nD
22:52  nD
23:52  nD
05:13  nbc
06:13  nD
07:28  nbc
08:23  nD
09:53  nD
11:28  nbc
11:58  nD
12:28  nD
13:28  nbc
14:28  nD
15:28  nbc
16:28  nD
17:28  nbc
18:28  nD
19:28  nbc
20:28  nD
21:53  nD
22:52  nD
23:52  nD

legenda
b- nie kursuje przez dworzec autobusowy
c- kurs do przystanku Chłodnie II
D- kurs do dworca aut.
k- nie kursuje przez przyst. Chłodnie II
n- obsługa taborem niskopodłogowym
c- kurs do przystanku Chłodnie II
k- nie kursuje przez przyst. Chłodnie II
 R-k Boguszowice Osiedle Pętla
 R-k Boguszowice Osiedle Patriotów
 R-k Boguszowice Osiedle Kopalnia
 R-k Boguszowice Stare Błękitna
 R-k Boguszowice Stare Małachowskiego
 R-k Boguszowice Stare Szkoła
 R-k Boguszowice Stare
 R-k Gotartowice Gotartowicka
 R-k Gotartowice Straż
 R-k Gotartowice
 R-k Ligota - Ligocka Kuźnia
 R-k Ligota - Ligocka Kuźnia R. Boguszowickie
 R-k Ligota - Ligocka Kuźnia Kaplica
 R-k Ligota - Ligocka Kuźnia Żorska
 R-k Ligota - Ligocka Kuźnia Wiadukt
 R-k Śródmieście Bazylika
 R-k Śródmieście Chrobrego
 R-k Śródmieście Plac Wolności
 R-k Północ Rondo Gliwickie
 R-k Smolna Kotucza
 R-k Maroko Nowiny Raciborska
 R-k Maroko Nowiny Chabrowa
 R-k Maroko Nowiny Szkoła
 R-k Maroko Nowiny Budowlanych
 Rybnik Dworzec Autobusowy
 R-k Maroko Nowiny Żołędziowa
 R-k Orzepowice Szpital Woj.
 R-k Orzepowice Rondo
 R-k Rybnicka Kuźnia Osiedle
 R-k Rybnicka Kuźnia Elektrownia
 R-k Rybnicka Kuźnia ChłodnieII
 R-k Rybnicka Kuźnia Chłodnie I
 R-k Rybnicka Kuźnia Boisko
 R-k Rybnicka Kuźnia WORD

Linie przebiegające przez aktualny przystanek:
WYDRUKUJ ROZKŁAD »