Rozkład jazdy ZTZ Rybnik
Linie przebiegające przez przystanek 'R-k Północ Rondo Gliwickie':
48Boguszowice-Gotartowice-Ligota-Nowiny-Ryb. Kuźnia
Dni roboczeSobotaNiedziela
05:17  nbc
06:07  nD
06:17  nbk
06:37  nD
07:07  nbk
07:37  nD
08:07  nbk
08:37  nD
09:07  nbk
09:37  nD
10:07  nbk
10:37  nD
11:07  nD
11:37  nD
12:07  nbk
12:37  nD
13:07  nD
13:22  nbk
13:37  nD
14:07  nbk
14:37  nD
15:07  nbk
15:47  nD
16:07  nbk
16:47  nD
17:07  nD
17:37  nD
18:07  nbk
18:37  nD
19:07  nD
19:37  nD
20:07  nD
20:47  nD
21:07  nD
22:07  nD
22:46  nD
23:25  nD
00:00  nD
05:22  nbc
06:22  nD
07:12  nD
07:37  nbc
08:32  nD
09:07  nD
09:37  nbc
10:17  nD
10:37  nD
11:17  nD
11:37  nbc
12:17  nD
12:37  nD
13:37  nbc
14:37  nD
15:37  nbc
16:37  nD
17:37  nbc
18:37  nD
19:37  nbc
20:37  nD
22:02  nD
23:01  nD
00:00  nD
05:22  nbc
06:22  nD
07:37  nbc
08:32  nD
09:37  nbc
10:02  nD
11:37  nbc
12:07  nD
12:37  nD
13:37  nbc
14:37  nD
15:37  nbc
16:37  nD
17:37  nbc
18:37  nD
19:37  nbc
20:37  nD
22:02  nD
23:01  nD

legenda
b- nie kursuje przez dworzec autobusowy
c- kurs do przystanku Chłodnie II
D- kurs do dworca aut.
k- nie kursuje przez przyst. Chłodnie II
n- obsługa taborem niskopodłogowym
c- kurs do przystanku Chłodnie II
k- nie kursuje przez przyst. Chłodnie II
 R-k Boguszowice Osiedle Pętla
 R-k Boguszowice Osiedle Patriotów
 R-k Boguszowice Osiedle Kopalnia
 R-k Boguszowice Stare Błękitna
 R-k Boguszowice Stare Małachowskiego
 R-k Boguszowice Stare Szkoła
 R-k Boguszowice Stare
 R-k Gotartowice Gotartowicka
 R-k Gotartowice Straż
 R-k Gotartowice
 R-k Ligota - Ligocka Kuźnia
 R-k Ligota - Ligocka Kuźnia R. Boguszowickie
 R-k Ligota - Ligocka Kuźnia Kaplica
 R-k Ligota - Ligocka Kuźnia Żorska
 R-k Ligota - Ligocka Kuźnia Wiadukt
 R-k Śródmieście Bazylika
 R-k Śródmieście Chrobrego
 R-k Śródmieście Plac Wolności
 R-k Północ Rondo Gliwickie
 R-k Smolna Kotucza
 R-k Maroko Nowiny Raciborska
 R-k Maroko Nowiny Chabrowa
 R-k Maroko Nowiny Szkoła
 R-k Maroko Nowiny Budowlanych
 Rybnik Dworzec Autobusowy
 R-k Maroko Nowiny Żołędziowa
 R-k Orzepowice Szpital Woj.
 R-k Orzepowice Rondo
 R-k Rybnicka Kuźnia Osiedle
 R-k Rybnicka Kuźnia Elektrownia
 R-k Rybnicka Kuźnia ChłodnieII
 R-k Rybnicka Kuźnia Chłodnie I
 R-k Rybnicka Kuźnia Boisko
 R-k Rybnicka Kuźnia WORD

Linie przebiegające przez aktualny przystanek:
WYDRUKUJ ROZKŁAD »