Linia:

R-k Maroko Nowiny Chabrowa, linia 48

Dni robocze

 • 05:18 bc
 • 06:13 bk
 • 06:43 D
 • 07:13 bc
 • 07:43 D
 • 08:13 bk
 • 08:43 D
 • 09:13 bk
 • 09:43 D
 • 10:13 bk
 • 10:43 D
 • 11:13 D
 • 11:43 D
 • 12:13 bk
 • 12:43 D
 • 13:13 D
 • 13:28 bk
 • 13:43 D
 • 14:13 bk
 • 14:43 D
 • 15:13 bk
 • 15:53 D
 • 16:13 bk
 • 16:53 D
 • 17:13 D
 • 17:43 D
 • 18:13 bk
 • 18:43 D
 • 19:13 D
 • 19:43 D
 • 20:13 D
 • 20:53 D
 • 21:13 D
 • 22:13 D
 • 22:57 D
 • 23:31 D

Sobota

 • 05:28 bc
 • 06:28 D
 • 07:18 D
 • 07:43 bc
 • 08:38 D
 • 09:13 D
 • 09:43 bc
 • 10:23 D
 • 10:43 D
 • 11:23 D
 • 11:43 bc
 • 12:23 D
 • 12:43 D
 • 13:43 bc
 • 14:43 D
 • 15:43 bc
 • 16:43 D
 • 17:43 bc
 • 18:43 D
 • 19:43 bc
 • 20:43 D
 • 22:08 D
 • 23:07 D
 • 00:06 D

Niedziela

 • 05:28 bc
 • 06:28 D
 • 07:43 bc
 • 08:38 D
 • 09:44 bc
 • 10:08 D
 • 11:43 bc
 • 12:13 D
 • 12:43 D
 • 13:43 bc
 • 14:43 D
 • 15:43 bc
 • 16:43 D
 • 17:43 bc
 • 18:43 D
 • 19:43 bc
 • 20:43 D
 • 22:08 D
 • 23:07 D
 • 00:06 D

Legenda

 • b- nie kursuje przez dworzec autobusowy
 • c- kurs do przystanku Chłodnie II
 • D- kurs do dworca aut.
 • k- nie kursuje przez przyst. Chłodnie II
 • c- kurs do przystanku Chłodnie II
 • k- nie kursuje przez przyst. Chłodnie II
 • www.km.rybnik.pl

Linie przebiegające przez przystanek: