Linia:

R-k Boguszowice Osiedle Pętla, linia 48

Dni robocze

 • 04:41 bc
 • 05:36 bk
 • 06:06 D
 • 06:36 bc
 • 07:06 D
 • 07:36 bk
 • 08:06 D
 • 08:36 bk
 • 09:06 D
 • 09:36 bk
 • 10:06 D
 • 10:36 D
 • 11:06 D
 • 11:36 bk
 • 12:06 D
 • 12:36 D
 • 12:51 bk
 • 13:06 D
 • 13:36 bk
 • 14:06 D
 • 14:36 bk
 • 15:16 D
 • 15:36 bk
 • 16:16 D
 • 16:36 D
 • 17:06 D
 • 17:36 bk
 • 18:06 D
 • 18:36 D
 • 19:06 D
 • 19:36 D
 • 20:16 D
 • 20:36 D
 • 21:36 D
 • 22:21 D
 • 22:56 D

Sobota

 • 04:51 bc
 • 05:51 D
 • 06:41 D
 • 07:06 bc
 • 08:01 D
 • 08:36 D
 • 09:06 bc
 • 09:46 D
 • 10:06 D
 • 10:46 D
 • 11:06 bc
 • 11:46 D
 • 12:06 D
 • 13:06 bc
 • 14:06 D
 • 15:06 bc
 • 16:06 D
 • 17:06 bc
 • 18:06 D
 • 19:06 bc
 • 20:06 D
 • 21:31 D
 • 22:31 D
 • 23:31 D

Niedziela

 • 04:51 bc
 • 05:51 D
 • 07:06 bc
 • 08:01 D
 • 09:31 D
 • 11:06 bc
 • 11:36 D
 • 12:06 D
 • 13:06 bc
 • 14:06 D
 • 15:06 bc
 • 16:06 D
 • 17:06 bc
 • 18:06 D
 • 19:06 bc
 • 20:06 D
 • 21:31 D
 • 22:31 D
 • 23:31 D

Legenda

 • b- nie kursuje przez dworzec autobusowy
 • c- kurs do przystanku Chłodnie II
 • D- kurs do dworca aut.
 • k- nie kursuje przez przyst. Chłodnie II
 • c- kurs do przystanku Chłodnie II
 • k- nie kursuje przez przyst. Chłodnie II
 • www.km.rybnik.pl

Linie przebiegające przez przystanek: