Linia:

Rybnik Dworzec Autobusowy, linia 45

Dni robocze

 • 04:37 D
 • 05:32 D
 • 06:38 D
 • 07:52 D
 • 08:32
 • 10:34
 • 12:19
 • 13:27 D
 • 14:47 D
 • 15:47 D
 • 17:02 D
 • 18:17 D
 • 21:32 D
 • 22:41 D

Sobota

 • 04:42 D
 • 05:32 D
 • 06:42 D
 • 09:52 D
 • 12:02 D
 • 13:27
 • 15:02 D
 • 17:07
 • 21:32
 • 22:42 D

Niedziela

 • 06:42 K
 • 09:17 D
 • 13:27
 • 15:02 D
 • 17:07
 • 21:32

Legenda

 • Z - kurs do przystanku Ligota Żorska
 • B - kurs do dworca autobusowego
 • P - kursuje przez Kłokocin Poligonowa
 • C -kurs do przystanku Boguszowice Stare
 • G -kurs do przystanku Gotartowice
 • A - kurs do przystanku Sąd
 • D -kurs do przystanku Zwonowice Szkoła
 • K -kurs do przystanku Orzepowice Rondo
 • www.km.rybnik.pl

Linie przebiegające przez przystanek: