Linia:

R-k Boguszowice Osiedle Patriotów, linia 48

Dni robocze

 • 04:43 bc
 • 05:38 bk
 • 06:08 D
 • 06:38 bc
 • 07:08 D
 • 07:38 bk
 • 08:08 D
 • 08:38 bk
 • 09:08 D
 • 09:38 bk
 • 10:08 D
 • 10:38 D
 • 11:08 D
 • 11:38 bk
 • 12:08 D
 • 12:38 D
 • 12:53 bk
 • 13:08 D
 • 13:38 bk
 • 14:08 D
 • 14:38 bk
 • 15:18 D
 • 15:38 bk
 • 16:18 D
 • 16:38 D
 • 17:08 D
 • 17:38 bk
 • 18:08 D
 • 18:38 D
 • 19:08 D
 • 19:38 D
 • 20:18 D
 • 20:38 D
 • 21:38 D
 • 22:23 D
 • 22:58 D

Sobota

 • 04:53 bc
 • 05:53 D
 • 06:43 D
 • 07:08 bc
 • 08:03 D
 • 08:38 D
 • 09:08 bc
 • 09:48 D
 • 10:08 D
 • 10:48 D
 • 11:08 bc
 • 11:48 D
 • 12:08 D
 • 13:08 bc
 • 14:08 D
 • 15:08 bc
 • 16:08 D
 • 17:08 bc
 • 18:08 D
 • 19:08 bc
 • 20:08 D
 • 21:33 D
 • 22:33 D
 • 23:33 D

Niedziela

 • 04:53 bc
 • 05:53 D
 • 07:08 bc
 • 08:03 D
 • 09:33 D
 • 11:08 bc
 • 11:38 D
 • 12:08 D
 • 13:08 bc
 • 14:08 D
 • 15:08 bc
 • 16:08 D
 • 17:08 bc
 • 18:08 D
 • 19:08 bc
 • 20:08 D
 • 21:33 D
 • 22:33 D
 • 23:33 D

Legenda

 • b- nie kursuje przez dworzec autobusowy
 • c- kurs do przystanku Chłodnie II
 • D- kurs do dworca aut.
 • k- nie kursuje przez przyst. Chłodnie II
 • c- kurs do przystanku Chłodnie II
 • k- nie kursuje przez przyst. Chłodnie II
 • www.km.rybnik.pl

Linie przebiegające przez przystanek: