Rozkład jazdy ZTZ Rybnik na rok 2019

Projekt rozkładu jazdy ZTZ - ważny od 1 czerwca 2019


Od 1.06.2019 r. (sobota) weszły w życie korekty rozkładów jazdy i tras komunikacji miejskiej. Część kursów została zoptymalizowana zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców Rybnika, które zostały wyrażone między innymi podczas niedawnych konsultacji.

Najbardziej zauważalne zmiany:

Włączenie trasy dotychczas obsługiwanej jako linia nr 40 do przystanków znajdujących się po trasie linii nr 48.

Obecnie kursy obu linii obsługiwały wspólnie część przystanków na największym rybnickim osiedlu, Maroko - Nowiny. Dzięki połączeniu tras w jedną oznaczoną jako linia 48 podróżni nie będę musieli się przesiadać. Zapewnimy wygodne i bezpośrednie połączenie do Elektrowni czy na Rybnicką Kuźnię dla mieszkańców Boguszowic, Gotartowic i Ligockiej Kuźni.

Kolejna nowość to wydłużenie aż na Rybnicką Kuźnię wskazanych przez podróżnych kursów linii 3. Ma to umożliwić dojazd do pracy – na 6:00 i 7:00 – oraz powrót odpowiednio po 14:00 i 15:00. Do Radlina uruchomiony zostanie też kurs późnowieczorny, uzupełniający obecną ofertą.

W ciągu ulicy Żużlowej i Strzeleckiej powstaną przystanki autobusowe. Wszystko po to by do obsługi tej części dzielnicy Północ, która do tej pory była pozbawiona komunikacji autobusowej skierować linię nr 30. Tak zostanie utworzone połączenie dzielnicy Północ z centrum i z Chwałowicami.

 Zmieni się dojazd w godzinach wieczornych do Golejowa, Grabowni, Ochojca i Wielopola. W miejsce późniejszych kursów linii 13 i 32 wprowadzone zostaną kursy linii 14.

Zmiana trasy linii 46 w śródmieściu zapewni mieszkańcom osiedla Północ w Boguszowicach dostęp do dworca kolejowego, poprzez przystanek Rybnik Śródmieście Urszulanki. Dodatkowy, wieczorny kurs zyska także Kłokocin. Trwają prace nad dalszymi zmianami, tak aby sukcesywnie dać nowe możliwości komunikacyjne dla Mieszkańców poszczególnych dzielnic.

 

Z całym rozkładem jazdy można zapoznać się TUTAJ

 

Nowy rozkład został udostępniony:

- według linii,

- jako rozkład jazdy on-line

a więc w takiej formie z jakiej obecnie można korzystać z aktualnego rozkładu.

 

Rozkład jazdy według linii.

Wystarczy wybrać intersującą nas linię a następnie kierunek kursu. Na ekranie wyświetli się informacja o przebiegu trasy według przystanków i godzinach obsługi przystanku. Można wybrać dowolny przystanek po by uzyskać informację o planowanej godzinie obsługi.

 

Rozkład jazdy on-line.

W tej opcji mamy również dostęp do wszystkich przystanków lub linii uwzględnionych w nowym rozkładzie. Sposób wyboru informacji jest równie intuicyjny jak w poprzednich opcjach.