CENNIK BILETÓW ZA PRZEJAZDY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ ZTZ W RYBNIKU WAŻNY OD 1.03.2017 r.

CENNIK BILETÓW JEDNORAZOWYCH

Bilety sprzedawane przez kierowcę lub dostępne poprzez urządzenie mobilne.

L.p.

NAZWA

Cena biletu.

Normalny

Ulgowy

1.

Bilet jednorazowy

4,00 zł

2,00 zł

2.

Bilet jednorazowy rodzinny dla członków rodziny podróżujących wspólnie z osobą, która zarejestrowała przejazd z e-Karty z aktywnym biletem okresowym, lub korzysta z ulgi 50% przysługującej przy pozostawieniu samochodu, ważny w soboty, niedziele, święta, a także w inne dni określone przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia.

 

1,00 zł

3.

Bilet za przewóz roweru – wyłącznie na bagażniku zewnętrznym –sprzedaż tylko u kierowcy, na wybranych kursach.

2,00 zł

 

Bilety dostępne poprzez urządzenie mobilne i u kierowcy.

L.p.

NAZWA

Cena biletu

normalnego

Cena biletu

ulgowego

1.

Bilet czasowy 24 godzinny strefa 0

8,00 zł

4,00 zł

2.

Bilet czasowy 24 godzinny strefa 1

10,00 zł

5,00 zł

 

CENNIK BILETÓW PROMOCYJNYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW E-KARTY W PRZYPADKU ZAREJESTROWANIA WYJŚCIA Z AUTOBUSU

TANIEJ Z E-KARTĄ

L.p.

NAZWA PROMOCJI

Cena biletu.

Normalny

Ulgowy

1.

Przejazd autobusem dowolnej linii powyżej 2 przystanków  w strefie 0

2,00 zł

1,00 zł

2.

Przejazd autobusem dowolnej linii w strefie 1

3,00 zł

1,50 zł

3.

Przejazd następnym autobusem w ciągu 20 minut od zarejestrowania wyjścia

w poprzednim autobusie.

0,10 zł

4.

Przejazd autobusem dowolnej linii nie przekraczający 2 przystanków w strefie 0

1,00 zł

 

CENNIK BILETÓW OKRESOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW E-KARTY IMIENNEJ ORAZ APLIKACJI MOBILNEJ

L.p.

NAZWA

Cena biletu.

Normalny

Ulgowy

1.

Bilet okresowy 30 dniowy – Strefa 0

70,00 zł

35,00 zł

2.

Bilet okresowy 30 dniowy – Strefa 1

90,00 zł

45,00 zł

3.

Bilet okresowy 14 dniowy – Strefa 0

40,00 zł

20,00 zł

4.

Bilet okresowy 14 dniowy – Strefa 1

50,00 zł

25,00 zł

5.

Bilet okresowy 7 dniowy – Strefa 0

22,00 zł

11,00 zł

6.

Bilet okresowy 7 dniowy – Strefa 1

26,00 zł

13,00 zł

7.

Bilet okresowy krótkoterminowy – Strefa 0 ważny od pierwszej rejestracji do godziny 24:00 następnego dnia.

8,00 zł

4,00 zł

8.

Bilet okresowy krótkoterminowy – Strefa 1 ważny od pierwszej rejestracji do godziny 24:00 następnego dnia.

10,00 zł

5,00 zł

9.

Bilet zrównoważony. (200 przejazdów, 180 dni, rozliczenia w rybnickim US)

164,00 zł

82,00 zł

10.

Bilet okresowy gimnazjalny 30 dniowy (klasy sportowe)

17,00 zł

11.

Bilet okresowy gimnazjalny 30 dniowy

10,00 zł

12.

Bilet okresowy gimnazjalny Gminy Gaszowice 30 dniowy

32,00 zł

13.

Bilet okresowy ulgowy 30 dniowy dla dzieci w rodzinach wielodzietnych w których jest 3 i więcej dzieci

7,00 zł

 

Z jednej e-Karty jednorazowo może skorzystać właściciel i 7 współpodróżnych.

Strefa 0, obejmuje przejazd w granicach Miasta Rybnika. Strefa 1 obejmuje przejazd poza granicami Miasta Rybnika.

BILETY ULGOWE MOGĄ KUPIĆ MIĘDZY INNYMI:

- właściciele lub współwłaściciele samochodów osobowych – bilet jednorazowy z "e-Karty", przez urządzenie mobilne lub u kierowcy mający przy sobie ważny dowód rejestracyjnego samochodu osobowego

- rodzice dzieci z rodzin wielodzietnych:

  1. a) bilet jednorazowy z "e-Karty", przez urządzenie mobilne lub kierowcy na podstawie ogólnopolskiej karty dużej rodziny i dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość
  2. b) bilet okresowy na "e-Kartę" imienną

Za przejazd linią nocną pobiera się opłatę jak za przejazd w  strefie 1 wyłącznie na podstawie biletów jednorazowych.

 

Opłata za przejazd na podstawie jednego z warunków:
-punktów z e-Karty,
-zarejestrowanie przejazdu dowolnym biletem okresowym w tym również bezpłatnym,
-zakup poprzez aplikację mobilną, kartą płatniczą lub u kierowcy bilet jednorazowego jednoprzejazdowego.
jest ważna tylko w danym kursie do końca trasy określonej w rozkładzie jazdy
 
W przypadku zmiany kursu wymagana jest ponowna opłata za przejazd na podstawie jednego z powyższych warunków.