Cennik biletów za przejazdy w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTZ w Rybniku ważny od 12.10.2020 r.

Cennik biletów jednorazowych

Bilety sprzedawane przez kierowcę lub dostępne poprzez urządzenie mobilne.

Lp. Nazwa Cena biletu
Normalny Ulgowy

1.

Bilet jednorazowy

5,00 zł

2,50 zł

2.

Bilet jednorazowy rodzinny dla członków rodziny podróżujących wspólnie z osobą, która zarejestrowała przejazd z e - Karty z aktywnym biletem okresowym, lub korzysta z ulgi 50% przysługującej przy pozostawieniu samochodu, ważny w soboty, niedziele, święta, a także w inne dni określone przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia

 

1,50 zł

3.

Bilet za przewóz roweru – wyłącznie na bagażniku zewnętrznym – sprzedaż tylko u kierowcy, na wybranych kursach

2,00 zł

4.

Bilet czasowy 24 godzinny od momentu zakupu, strefa 0 + 1

12,00 zł

6,00 zł

Bilet edukacyjny

Nazwa Cena biletu

Lp.

Bilet dla grupy podróżującej wspólnie z nauczycielami lub wychowawcami, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt. 7 regulaminu przewozu osób

Opiekun

Dzieci
i młodzież szkolna

1.

Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej podróżujące wraz z opiekunem (wychowawcą, nauczycielem lub inną wyznaczoną osobą) na podstawie imiennej listy sporządzonej przez placówkę oświatową

1,00 zł

0,50 zł

Cennik biletów promocyjnych dla użytkowników e - Karty w przypadku zarejestrowania wyjścia z autobusu

Lp. Nazwa promocji Cena biletu
Normalny Ulgowy

1.

Przejazd autobusem dowolnej linii powyżej 2 przystanków w strefie 0

2,40 zł

1,20 zł

2.

Przejazd autobusem dowolnej linii w strefie 1

3,60 zł

1,80 zł

3.

Przejazd następnym autobusem w ciągu 20 minut od zarejestrowania wyjścia w poprzednim autobusie.

0,50 zł

4.

Przejazd autobusem dowolnej linii nieprzekraczający 2 przystanków w strefie 0

1,00 zł 

Cennik biletów okresowych dla użytkowników e - Karty imiennej oraz aplikacji mobilnej

Lp. Nazwa Cena biletu
Normalny Ulgowy

1.

Bilet okresowy 30 dniowy – Strefa 0

84,00 zł

42,00 zł

2.

Bilet okresowy 30 dniowy – Strefa 0 + 1

108,00 zł

54,00 zł

3.

Bilet okresowy 14 dniowy – Strefa 0

48,00 zł

24,00 zł

4.

Bilet okresowy 14 dniowy – Strefa 0 + 1

60,00 zł

30,00 zł

5.

Bilet okresowy 7 dniowy – Strefa 0

26,00 zł

13,00 zł

6.

Bilet okresowy 7 dniowy – Strefa 0 + 1

32,00 zł

16,00 zł

7.

Bilet okresowy krótkoterminowy – Strefa 0 + 1 ważny od pierwszej rejestracji do godziny 24:00 następnego dnia

12,00 zł

6,00 zł

Cennik biletów okresowych dla użytkowników e - Karty imiennej

Lp. Nazwa Cena biletu
Normalny Ulgowy

1.

Bilet zrównoważony (200 przejazdów, 180 dni, rozliczenia w rybnickim US)

164,00 zł

82,00 zł

2.

Bilet okresowy szkolny 30 dniowy (klasy sportowe)

20,00 zł

3.

Bilet okresowy szkolny 30 dniowy 

12,00 zł

4.

Bilet okresowy szkolny 30 dniowy (Gmina Gaszowice)

32,00 zł

5.

Bilet okresowy ulgowy 30 dniowy dla dzieci w rodzinach wielodzietnych, w których 3 i więcej dzieci

10,00 zł

 

Z jednej e - Karty jednorazowo może skorzystać właściciel i 7 współpodróżnych.

Strefa 0 obejmuje przejazd w granicach Miasta Rybnika. Strefa 1 obejmuje przejazd poza granicami Miasta Rybnika.

Bilety ulgowe mogą zakupić:

- właściciele lub współwłaściciele samochodów osobowych – bilet jednorazowy z e - Karty, przez urządzenie mobilne lub u kierowcy, dla osób mających przy sobie ważny dowód rejestracyjny samochodu osobowego

- rodzice dzieci z rodzin wielodzietnych:

  1. bilet jednorazowy z e - Karty, przez urządzenie mobilne lub kierowcy na podstawie ogólnopolskiej karty dużej rodziny i dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość
  2. bilet okresowy na e - Kartę imienną

Za przejazd linią nocną pobiera się opłatę jak za przejazd w strefie 1 wyłącznie na podstawie biletów jednorazowych.

Opłata za przejazd na podstawie jednego z warunków:

  1. punktów z e - Karty
  2. zarejestrowanie przejazdu dowolnym biletem okresowym w tym również bezpłatnym
  3. zakup poprzez aplikację mobilną, kartę płatniczą lub u kierowcy biletu jednorazowego jednoprzejazdowego

jest ważna tylko w danym kursie do końca trasy określonej w rozkładzie jazdy.

W przypadku zmiany kursu wymagana jest ponowna opłata za przejazd na podstawie jednego z powyższych warunków.

ZTZ Rybnik | Kontakt | BIP | Rozkłady jazdy | RODO | Deklaracja dostępności
© Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, wszelkie prawa zastrzeżone.