Linia:

R-k Kłokocin Pętla, linia 45

Dni robocze

 • 05:00 D
 • 05:52 G
 • 06:33 C
 • 06:57 C
 • 07:20 D
 • 08:00
 • 09:05 B
 • 10:02
 • 11:47
 • 12:55 D
 • 14:14 PD
 • 15:15 D
 • 16:25 C
 • 16:55 A
 • 17:35 C
 • 18:11 G
 • 19:00 B
 • 19:55 A
 • 21:00 D
 • 22:10 D
 • 23:02 Z

Sobota

 • 05:00 D
 • 06:10 D
 • 07:20 B
 • 09:20 D
 • 11:30 D
 • 12:55
 • 15:30 B
 • 16:35
 • 17:35 B
 • 18:45 B
 • 21:00
 • 23:02 Z

Niedziela

 • 06:10 K
 • 09:00 B
 • 11:20 B
 • 12:55
 • 15:30 B
 • 16:35
 • 17:35 B
 • 18:45 B
 • 21:00
 • 23:02 Z

Legenda

 • Z - kurs do przystanku Ligota Żorska
 • B - kurs do dworca autobusowego
 • P - kursuje przez Kłokocin Poligonowa
 • C -kurs do przystanku Boguszowice Stare
 • G -kurs do przystanku Gotartowice
 • A - kurs do przystanku Sąd
 • D -kurs do przystanku Zwonowice Szkoła
 • K -kurs do przystanku Orzepowice Rondo
 • www.km.rybnik.pl

Linie przebiegające przez przystanek: