Linia:

R-k Maroko Nowiny Żołędziowa, linia 45

Dni robocze

 • 04:38 D
 • 05:33 D
 • 06:39 D
 • 07:53 D
 • 08:33
 • 10:35
 • 12:20
 • 13:28 D
 • 14:48 D
 • 15:48 D
 • 17:03 D
 • 18:18 D
 • 21:33 D
 • 22:42 D

Sobota

 • 04:43 D
 • 05:33 D
 • 06:43 D
 • 09:53 D
 • 12:03 D
 • 13:28
 • 15:03 D
 • 17:08
 • 21:33
 • 22:43 D

Niedziela

 • 06:43 K
 • 09:18 D
 • 13:28
 • 15:03 D
 • 17:08
 • 21:33

Legenda

 • Z - kurs do przystanku Ligota Żorska
 • B - kurs do dworca autobusowego
 • P - kursuje przez Kłokocin Poligonowa
 • C -kurs do przystanku Boguszowice Stare
 • G -kurs do przystanku Gotartowice
 • A - kurs do przystanku Sąd
 • D -kurs do przystanku Zwonowice Szkoła
 • K -kurs do przystanku Orzepowice Rondo
 • www.km.rybnik.pl

Linie przebiegające przez przystanek: