INFORMACJA O WYNIKACH NABORU GŁÓWNY SPECJALISTA W DZIALE ORGANIZACJI PRZEWOZÓW

publikacja 2020-01-23
kategoria: Nabór na stanowiska 2020

Rybnik, 23 stycznia 2020 r.

ZTZ.D.003.94.19

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Nazwa stanowiska pracy:

GŁÓWNY SPECJALISTA W DZIALE ORGANIZACJI PRZEWOZÓW

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy został wybrany:

Pan Paweł Miecznikowski zamieszkały w Rybniku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wyżej wymieniona osoba posiada wykształcenie wyższe techniczne z zakresu transportu oraz doświadczenie w przedsiębiorstwie świadczącym usługi przewozu osób. Ponadto ww. osoba spełniła wszystkie pozostałe niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 24 grudnia 2019 r. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wystarczającą liczbę punktów oraz została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Rekrutacyjną do objęcia stanowiska w Dziale Organizacji Przewozów.

<< Wstecz | Wersja do druku
Rejestr zmian treści:
DataOpis
2020-01-23Dodano treść.