Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku

Godziny urzędowania:


od poniedziałku do piątku
od 7:00 do 15:00

Nasz adres : 44-200 Rybnik, ul. Budowlanych 6

telefony: 32 755 71 60
fax: 32 755 71 65
ztz@ztz.rybnik.pl

Numer rachunku bankowego: PKO BP SA 17 1020 2528 0000 0202 0434 8165

Dyrektor Zarządu Transportu Zbiorowego przyjmuje strony w środy w godz. 12:30 ÷ 14:00 po uprzednim zapisaniu się w Sekretariacie (tel.: 32 755 71 60) oraz przedstawieniu tematu rozmowy.

 

MPS Plac Wolności 20
poniedziałek - piątek
od 7:30 do 17:00

 

MPS Dworzec Autobusowy ul. Budowlanych 6
od poniedziałku do piątku
od 7:00 do 14:30