Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2014-2024.

UCHWAŁA NR 664/XLIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2014-2024.

 

Plan został opracowany miedzy innymi na podstawie dokumentu:

Ocena stanu istniejącego układu linii publicznego transportu ZTZ w Rybniku i rozwiązania funkcjonalne linii dostosowane do potrzeb mieszkańców. ©

 

Wiadomości dotyczące Planu:

„Projekt planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego.” i 3 (słownie: trzy) głosy.

 

Konsultacje społeczne „Projektu planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego.”

ZTZ Rybnik | Kontakt | BIP | Rozkłady jazdy | RODO | Deklaracja dostępności
© Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, wszelkie prawa zastrzeżone.