INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - ZASTĘPCA DYREKTORA DS. PRZEWOZÓW

publikacja 2021-11-03
kategoria: Nabór na stanowiska 2021

Nazwa stanowiska pracy:

Z-ca Dyrektora ds. Przewozów


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko pracy została wybrana:

Pan Bartosz Mazur zamieszkały w Katowicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wyżej wymieniona osoba posiada wykształcenie zgodne z warunkami naboru oraz doświadczenie w jednostkach samorządu terytorialnego. Ponadto ww. osoba spełniła wszystkie pozostałe niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 19 stycznia 2021 r. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wystarczającą liczbę punktów oraz została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Rekrutacyjną do objęcia stanowiska Z-cy Dyrektora ds. Przewozów.

 

<< Wstecz | Wersja do druku
Rejestr zmian treści:
DataOpis
2021-11-03Dodano treść.
2021-11-03Edytowano treść.