ZTZ.PN.1.2020 Obsługa przewozów pasażerskich w transporcie zbiorowym minimum dziewięcioma autobusami

publikacja 2020-04-08    kategoria: Przetargi na rok 2020

ZTZ.PN.1.2020 Obsługa przewozów pasażerskich w transporcie zbiorowym minimum dziewięcioma autobusami

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik R1 do SIWZ (rozkład jazdy)

Edytowalna wersja formularza JEDZ

Plik JEDZ w formacie xml (XML)

Plik odpowiedzi na pytania (PDF)

Ogłoszenie - dodatkowe informacje (PDF)

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu (DOCX)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia