Zmiana tras autobusów na czas zamknięcia dla ruchu fragmentu ulicy Chwałowickiej.

Od 26.01.2018 r. (piątek) w związku z planowanym remontem wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Chwałowickiej i koniecznością zamknięcia dla ruchu samochodowego tego odcinka drogi informujemy o zmianie tras linii 5, 13, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 49, 49A.

Zmiany na liniach 15, 28, 46 i 48.

Od dnia 02.01.2018 r. (wtorek) zostaną wprowadzone następujące zmiany w kursowaniu autobusów linii 15, 28, 46 i 48.

Autobusy w Święta.

W okresie od 24 grudnia 2017 r. (niedziela) do 6 stycznia 2018 r. (sobota) rozkład jazdy autobusów na liniach organizowanych przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będzie wyglądał następująco:

Zmiany w obsłudze kursów na liniach 1, 10, 43.

Z chwilą oddania do użytku ulicy Kotucza i przywrócenia do obsługi przystanku Rybnik Północ Rondo Gliwickie nastąpią zmiany w godzinach obsługi niektórych kursów na liniach 1, 10 i 43.

Koniec zmian w trasie linii obsługujących przystanek Rybnik Północ Rondo Gliwickie.

Po godzinie 8:00 w dniu 14.12.2017 r. (czwartek) zostanie oddany do ruchu wyremontowany odcinek ulicy Kotucza.

Tymczasowe wyłączenie z obsługi przystanku Rybnik Niedobczyce Garbocze.

Ze względu na prowadzone prace drogowe w dniach od 12 (wtorek) do 15 (piątek) grudnia 2017 roku linia nr 24 nie będzie obsługiwała przystanku Rybnik Niedobczyce Garbocze.

Bieg Barbórkowy – zmiany w obsłudze linii.

W dniu 03.12.2017 r. (niedziela) odbędzie się organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji XIII Bieg Barbórkowy. W związku z tym wystąpią utrudnienia w obsłudze linii autobusowych.

Zmiany kursów na liniach 26, 27, 29 i 33.

Z dniem 04.12.2017 r. (poniedziałek) zmianie ulegnie rozkład jazdy linii 26, 27, 29 i 33.

Rozkład jazdy 11 listopada.

W obchodzone 11 listopada Święto Niepodległości (SOBOTA) autobusy komunikacji miejskiej będą kursować według niedzielnego rozkładu jazdy.

Przystanki na ulicy Gotartowickiej w rozkładzie jazdy.

Planowo od godziny 18:00 w dniu dzisiejszym, tj. 20.10.2017 r. (piątek) zostaną przywrócone do obsługi przystanki Rybnik Gotartowice Straż, Rybnik Gotartowice Gotartowicka.