Podróżni, którzy posiadają smartfon z dostępem do Internetu, mogą już kupić bilet okresowy i korzystać z niego rejestrując przejazdy w autobusie. Dotychczas ta najtańsza forma zapłaty za przejazd była dostępna tylko przy korzystaniu z e - Karty imiennej.

Jak do działa? Wystarczy mieć smartfon z dostępem do Internetu!

W zależności od posiadanego sytemu operacyjnego trzeba pobrać ze sklepu:

Google Play (platforma Android):
https://play.google.com/store/apps/details?id=zbiletem.zbiletem&hl=pl

Windows Phone Store (platforma Windows Phone):
https://www.microsoft.com/pl-pl/store/p/zbiletem/9nblggh30x5x

App Store (platforma iOS):
https://itunes.apple.com/pl/app/zbiletem/id1028407437?l=pl&mt=8

ZA DARMO aplikację zbiletem.pl"


Następnie za pośrednictwem strony internetowej zbiletem.pl" można kupić jeden z ogólnodostępnych biletów okresowych obowiązujących na liniach organizowanych przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.
Po podaniu podstawowych danych i wybraniu rodzaju biletu należy wskazać dzień od którego ma obowiązywać bilet. Zapłata następuje poprzez wykorzystanie płatności internetowych (przelewem lub kartą) w tym sytemu PayU.

Po potwierdzeniu płatności, wystarczy w samrtfonie uruchomić aplikację zbiletem.pl" i wykonać operację „aktualizuj bilety". Zakupiony bilet od razu pojawi się na ekranie smartfonu. Po wybraniu biletu, rozpoczynając przejazd w autobusie konieczna jest operacja rejestracji przejazdu tak jak w przypadku posługiwania się e - Kartą. Rejestracja przejazdu odbywa się nie w czytnikach, a poprzez zbliżenie smartfonu do znacznika NFC lub zeskanowanie specjalnego QR kodu. Rejestracja jest potwierdzana zmianą koloru na ekranie z pomarańczowego na zielony. Dopiero po dokonaniu którejś z tych operacji bilet jest ważny w autobusie do końca kursu. Przesiadka do innego kursu wiąże się z koniecznością powtórzenia rejestracji w autobusie, którym rozpoczęło się przejazd.
Zarówno znacznik NFC i QR kod znajdują się w kilku miejscach autobusu na wyraźnie oznaczonych naklejkach.

 

ILU33

 

UWAGA: Bilet w smartfonie jest ważny tylko z dokumentem potwierdzającym tożsamość podróżnego który się nim posługuje, a w przypadku biletu ulgowego dodatkowo z dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi.
Dane posiadacza biletu w smartfonie muszą pokrywać się z danymi w dokumencie tożsamości.

Podczas kontroli biletów należy okazać rewizorowi:
- ekran smartfonu z zarejestrowanym biletem okresowym,
- dokument tożsamości,
- w przypadku biletu ulgowego dokument potwierdzający prawo do ulgi.

W celu potwierdzenia ważności biletu rewizor może również podczas kontroli:
- poprosić o otwarcie jednego z dodatkowych „okienek" znajdujących się na ekranie,
- zeskanować QR kod wyświetlany na ekranie smartfonu.

Brak rejestracji przejazdu lub nie spełnienie któregoś z powyższych warunków traktowane będzie jak jazda bez biletu.

 

Zakup biletu jednorazowego.

Po pobraniu aplikacji na Android lub iOS wystarczy zalogować się do niej swoim numerem telefonu i wybrać miasto Rybnik.

Bilet należy kupić przed wejściem lub niezwłocznie po wejściu do pojazdu.

Najszybszą metodą płatności w aplikacji jest karta płatnicza. Pamiętaj, że przy pierwszym użyciu karty musisz podać dane karty. Zajmie Ci to około minutę.

Kolejnego zakupu z płatnością kartą w aplikacji dokonasz już trzema kliknięciami, w kilka sekund. Możesz również zapłacić przelewem lub blikiem.

Przy zakupie biletu jednorazowego, podaj numer linii autobusowej którą jedziesz. Taki bilet ważny jest do końca kursu. Czas ważności biletów czasowych, podany jest na bilecie, i na takich biletach możesz się przesiadać.

Podczas kontroli biletów, pokaż kontrolerowi bilet w aplikacji. Jeśli korzystasz z biletu ulgowego, musisz mieć również dokument potwierdzający prawo do ulgi.

 

 Więcej o aplikacji dowiesz się TUTAJ