Podróżni, którzy posiadają smartfon z dostępem do Internetu, mogą już kupić bilet okresowy i korzystać z niego rejestrując przejazdy w autobusie. Dotychczas ta najtańsza forma zapłaty za przejazd była dostępna tylko przy korzystaniu z e-Karty imiennej.

Jak do działa? Wystarczy mieć smartfon z dostępem do Internetu!

W zależności od posiadanego sytemu operacyjnego trzeba pobrać ze sklepu:

Google Play (platforma Android):
https://play.google.com/store/apps/details?id=zbiletem.zbiletem&hl=pl

Windows Phone Store (platforma Windows Phone):
https://www.microsoft.com/pl-pl/store/p/zbiletem/9nblggh30x5x

App Store (platforma iOS):
https://itunes.apple.com/pl/app/zbiletem/id1028407437?l=pl&mt=8

ZA DARMO aplikację „zbiletem.pl"


Następnie za pośrednictwem strony internetowej „zbiletem.pl" można kupić jeden z ogólnodostępnych biletów okresowych obowiązujących na liniach organizowanych przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.
Po podaniu podstawowych danych i wybraniu rodzaju biletu należy wskazać dzień od którego ma obowiązywać bilet. Zapłata następuje poprzez wykorzystanie płatności internetowych (przelewem lub kartą) w tym sytemu PayU.

Po potwierdzeniu płatności, wystarczy w samrtfonie uruchomić aplikację „zbiletem.pl" i wykonać operację „aktualizuj bilety". Zakupiony bilet od razu pojawi się na ekranie smartfonu. Po wybraniu biletu, rozpoczynając przejazd w autobusie konieczna jest operacja rejestracji przejazdu tak jak w przypadku posługiwania się e-Kartą. Rejestracja przejazdu odbywa się nie w czytnikach, a poprzez zbliżenie smartfonu do znacznika NFC lub zeskanowanie specjalnego QR kodu. Rejestracja jest potwierdzana zmianą koloru na ekranie z pomarańczowego na zielony. Dopiero po dokonaniu którejś z tych operacji bilet jest ważny w autobusie do końca kursu. Przesiadka do innego kursu wiąże się z koniecznością powtórzenia rejestracji w autobusie, którym rozpoczęło się przejazd.
Zarówno znacznik NFC i QR kod znajdują się w kilku miejscach autobusu na wyraźnie oznaczonych naklejkach.

 

ILU33

 

UWAGA: Bilet w smartfonie jest ważny tylko z dokumentem potwierdzającym tożsamość podróżnego który się nim posługuje, a w przypadku biletu ulgowego dodatkowo z dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi.
Dane posiadacza biletu w smartfonie muszą pokrywać się z danymi w dokumencie tożsamości.

Podczas kontroli biletów należy okazać rewizorowi:
-ekran smartfonu z zarejestrowanym biletem okresowym,
-dokument tożsamości,
-w przypadku biletu ulgowego dokument potwierdzający prawo do ulgi.

W celu potwierdzenia ważności biletu rewizor może również podczas kontroli:
-poprosić o otwarcie jednego z dodatkowych „okienek" znajdujących się na ekranie,
-zeskanować QR kod wyświetlany na ekranie smartfonu.

Brak rejestracji przejazdu lub nie spełnienie któregoś z powyższych warunków traktowane będzie jak jazda bez biletu.

 

Jeśli kupujesz bilety okresowe na smartfon za pośrednictwem aplikacji „zbiletem.pl", teraz możesz również zaprosić do korzystania z niej swoich znajomych i zyskać nawet 200 zł do wykorzystania na zakup biletów. Szczegóły promocji dostępne tutaj.