Objazd związany z Półmaratonem księżycowym w dniu 29.06.2019r.

Od godziny 21:30 nastąpią zmiany w obsłudze przystanków:

Autobusy linii 11 rozpoczynające na dworcu autobusowym o godzinie 21:29 i 22:29 nie będą obsługiwały przystanków:

- Północ Gliwicka Szpital - w to miejsce będzie obsługiwany przystanek Północ Rondo Gliwickie

- Północ Kąpielisko Ruda

- Wielopole Skrzyżowanie

- Wielopole Lipowa

- Rybnicka Kuźnia Gimnazjum

- Rybnicka Kuźnia Maksymiliana.

Autobus linii 11 rozpoczynający na przystanku Rybnicka Kuźnia Chłodnie o godzinie 22:11 nie będzie obsługiwał przystanków:

- Rybnicka Kuźnia Maksymiliana

- Rybnicka Kuźnia Gimnazjum

- Wielopole Lipowa

- Wielopole Skrzyżowanie

- Północ Kąpielisko Ruda

- Północ Gliwicka Szpital - w to miejsce będzie obsługiwany przystanek Północ Rondo Gliwickie.

Autobus linii 11 rozpoczynający na przystanku Rybnicka Kuźnia Chłodnie o godzinie 22:56 nie będzie realizowany.

Autobusy linii 14 rozpoczynające na dworcu autobusowym o godzinie 21:20 i 22:40 nie będą obsługiwały przystanków:

- Północ Gliwicka Szpital -  w to miejsce będzie obsługiwany przystanek Północ Wyzwolenia

- Północ Kąpielisko Ruda

- Wielopole Skrzyżowanie

oraz w kursach powrotnych przystanków:

- Wielopole Skrzyżowanie

- Północ Kąpielisko Ruda

- Północ Gliwicka Szpital - w to miejsce będzie obsługiwany przystanek Północ Wyzwolenia.

Autobus linii 43 rozpoczynający na dworcu autobusowym o godzinie 22:23 nie będzie obsługiwał przystanków:

- Północ Rudzka Cmentarz

- Północ Wawok

- Północ Kąpielisko Ruda

- Północ Gliwicka Szpital - w to miejsce będzie obsługiwany przystanek Północ Rondo Gliwickie.

Autobus linii 43 rozpoczynający na przystanku Rudy Kościół o godzinie 20:46 nie będzie obsługiwał przystanków:

- Północ Gliwicka Szpital - w to miejsce będzie obsługiwany przystanek Północ Rondo Gliwickie

- Północ Kąpielisko Ruda

- Północ Wawok

- Północ Rudzka Cmentarz.

Autobusy linii 45 rozpoczynające na przystanku Zwonowice Szkoła o godzinie 22:15 i 23:00 nie będą obsługiwały przystanków:

- Orzepowice Rondo - w to miejsce będzie obsługiwany przystanek Orzepowice Rondo na ul. Góreckiego

- Orzepowice Szpital.

Autobus linii 45 rozpoczynający na przystanku Śródmieście Sąd o godzinie 22:27 nie będzie obsługiwał przystanków:

- Maroko Nowiny Żołędziowa

- Orzepowice Szpital

- Orzepowice Rondo - w to miejsce będzie obsługiwany przystanek Orzepowice Rondo na ul. Góreckiego.

 

 


Powrót