Zamknięcie ulicy Rudzkiej - zmiany na liniach 3, 6, 12, 24, 41, 45, 46, 48.

W związku z zamknięciem ul. Rudzkiej na odcinku od Bulwarów nad Nacyną do Ronda ER na czas prowadzenia robót od dnia 24.02.2020 r. (poniedziałek) wprowadzone zostaną następujące zmiany tras autobusów komunikacji miejskiej...

 

Linia 3

Nie będzie obsługiwała przystanków:
-Rybnik Rybnicka Kuźnia Chłodnie,- Rybnik Rybnicka Kuźnia Elektrownia,
-Rybnik Rybnicka Kuźnia Osiedle,
-Rybnik Orzepowice Rondo.

Kursy obsługujące powyższe przystanki rozpoczynać i kończyć będą się na przystanku Rybnik Orzepowice Borki. Dojazd do Rybnickiej Kuźni będzie możliwy z wykorzystaniem przesiadek.

Linia 6

Nie będzie obsługiwała przystanków:
-Rybnik Orzepowice Kuźnia,
-Rybnik Północ Wawok,
-Rybnik Rudzka Cmentarz.

Dojazd do wyżej wymienionych przystanków zapewni linia 7 i 43. Autobusy linii 6 zaczynać i kończyć kursy będą na przystanku Rybnik Orzepowice Borki

Linia 12

Nie będzie obsługiwała przystanków:
-Rybnik Orzepowice Rondo(ul. Rudzka),
-Rybnik Orzepowice Kuźnia.

Dodatkowo obsługiwane będą przystanki:
-Rybnik Rybnicka Kuźnia Maksymiliana,
-Rybnik Rybnicka Kuźnia Szkoła,
-Rybnik Wielopole Lipowa,
-Rybnik Wielopole Skrzyżowanie.

Linia 24

Nie będzie obsługiwała przystanków:
-Rybnik Orzepowice Rondo.
Dodatkowo obsługiwany będzie przystanek:
-Rybnik Orzepowice Borki.

Linia 41

Nie będzie obsługiwała przystanków:
-Rybnik Orzepowice Kuźnia,
-Rybnik Orzepowice Rondo (ul. Rudzka).

Dodatkowo obsługiwane będą przystanki:
-Rybnik Wielopole Skrzyżowanie,
-Rybnik Wielopole Lipowa,
-Rybnik Rybnicka Kuźnia Szkoła,
-Rybnik Rybnicka Kuźnia Maksymiliana.

Linia 45

Nie będzie obsługiwała przystanków:
-Rybnik Maroko Nowiny Żołędziowa,
-Rybnik Orzepowice Szpital,
-Rybnik Orzepowice Rondo.

Dodatkowo obsługiwane będą przystanki:
-Rybnik Orzepowice Rondo (ul. Góreckiego),
-Rybnik Maroko Nowiny Krakusa,
-Rybnik Maroko Nowiny Budowlanych.

Linia 46

Nie będzie obsługiwała przystanków:
-Rybnik Północ Kąpielisko Ruda,
- Rybnik Północ Janiego,
-Rybnik Orzepowice Kuźnia.
Kursy obsługujące powyższe przystanki rozpoczynać i kończyć będą się na przystanku Rybnik Orzepowice Borki.

Linia 48 w kursach jadących przez Szpital do Rybnickiej Kuźni i powrotnych

Nie będzie obsługiwała przystanków:
-Rybnik Maroko Nowiny Budowlanych,
-Rybnik Maroko Nowiny Żołędziowa,
-Rybnik Orzepowice Szpital,
-Rybnik Orzepowice Rondo, (ul. Rudzka).
Dodatkowo obsługiwane będą przystanki:
-Rybnik Maroko Nowiny Krakusa,
-Rybnik Orzepowice Rondo, (ul. Góreckiego).

W czasie zamknięcia ul. Rudzkiej dojazd do szpitala w Orzepowicach zapewniać będą linie 3, 6, 24, 31 i 46. Na liniach 3 i 46 zwiększona zostanie ilość kurów dojeżdżających do szpitala.

 


Powrót