ZTZ PN 02/2021 Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym dwudziestoma trzema autobusami

publikacja 2021-06-14    kategoria: Przetargi na rok 2021

ZTZ PN 02/2021 Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym dwudziestoma trzema autobusami

Ogłoszenie o zamówieniu [pdf - 103 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia [docx - 113 KB]

Zał. 1a Wymagania techniczne autobusu miejskiego MIDI [docx - 61KB]

Zał. 1b Wymagania techniczne autobusu miejskiego typu MAXI [docx - 62 KB]

Zał. 1c Wymagania techniczne autobusu miejskiego typu MEGA [docx - 58 KB]

Zał. nr 2 do SWZ Formularz oferty [docx - 27 KB]

Zał. nr 3 do SWZ Standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia [docx - 46 KB]

Zał. nr 4 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [docx - 19 KB]

Zał. nr 5 do SWZ Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia [docx - 20 KB]

Zał. nr 6 do SWZ Wzór Umowy [docx - 68 KB]

Załącznik R1 do umowy Rozkład jazdy [zip - 535 KB]

Załącznik R1 Rozkład jazdy [pdf - 1,95 MB]

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji [pdf - 64,1 KB]

Plik odpowiedzi na pytania [pdf - 777 KB]

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 06.07. [pdf - 64,3 KB]

Odpowiedzi na pytania PN 02 2021 06.07.2021 [pdf - 1,52 MB]

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 12.07. [pdf - 63,9 KB]

Odpowiedzi na pytania PN 02 2021 [docx - 103 KB]

Załącznik R1 Rozkład jazdy 12.07.2021 [pdf - 1,95 MB]

Odpowiedzi na pytania PN 02 2021 15.07. [pdf - 383 KB]

Odpowiedzi na pytania PN 02 2021 16.07. [pdf - 260 KB]

Specyfikacja Warunków Zamówienia 19.07.2021 [pdf - 284 KB]

Zał. 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia Wymagania techniczne autobusu miejskiego MIDI 19.07.2021 [pdf - 195 KB]

Zał. 1b do Specyfikacji Warunków Zamówienia Wymagania techniczne autobusu miejskiego MAXI 19.07.2021 [pdf - 191 KB]

Zał. 1c do Specyfikacji Warunków Zamówienia Wymagania techniczne autobusu miejskiego MEGA 19.07.2021 [pdf - 188 KB]

Zał. nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia Formularz oferty 19.07.2021 [docx - 26,7 KB]

Zał. nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 19.07.2021 [docx - 45,2 KB]

Zał. nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia Oświadczenie Wykonwacy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 19.07.2021 [docx - 18,5 KB]

Zał. nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia Zobowiązanie innych podmiotów 19.07.2021 [docx - 19,1 KB]

Zał. nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia Wzór umowy 19.07.2021 [docx - 69,0 KB]

Załącznik R1 Rozkład jazdy 19.07.2021 [pdf - 1,95 MB]

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 21.07. [pdf - 63,9 KB]

Odpowiedzi na pytania PN 02 2021 21.07. [pdf - 1,46 MB]

Odwołanie Mobilis 22.07.2021 [pdf - 2,03 MB]

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 28.07. [pdf - 64,1 KB]

Modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia 28.07. [pdf - 366 KB]

Odpowiedzi na pytania_PN 02 2021_03 08 [pdf - 1 299 KB]

Ogłoszenie zmiana_03_08 [pdf - 65 KB]

Informacja dotycząca zmiany terminu [pdf - 191 KB]

Odpowiedzi na pytania_1 [pdf]

ogłoszenie zmian [pdf]

Odpowiedzi na pytania_3 [pdf]

zmiana terminu [pdf]

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 16.08. [pdf - 64,3 KB]

Odpowiedzi na pytania 16.08. [pdf - 607 KB]

Dokumentacja po zmianach z dnia 16.08. [zip - 940 KB]

Odpowiedzi na pytania 17.08. [pdf - 296 KB]

Postanowienie KIO z dnia 10.08.2021 [pdf - 723 KB]

Dokumentacja po zmianach z dnia 16.08. - uzupełnienie [zip - 997 KB]

Informacja dotycząca zmiany terminu składania i otwarcia ofert [pdf - 198 KB]

Odpowiedzi na pytania 20.08

Dokumentacja aktualna na dzien 20.08

Ogłoszenie zmian 23 08 2021

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 23.08. [pdf - 64,1 KB]

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamowienia [pdf - 169 KB]

Zbiorcze zestawienie ofert [pdf - 1,11 MB]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PN 02 2021

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności [pdf - 271 KB]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2021.09.09 [pdf - 353 KB]

<< Wstecz | Wersja do druku
Rejestr zmian treści:
DataOpis
2021-06-14Dodano treść.
2021-06-29Edytowano treść.
2021-06-29Edytowano treść.
2021-06-30Edytowano treść.
2021-07-06Edytowano treść.
2021-07-12Edytowano treść.
2021-07-15Edytowano treść.
2021-07-16Edytowano treść.
2021-07-20Edytowano treść.
2021-07-21Edytowano treść.
2021-07-23Edytowano treść.
2021-07-28Edytowano treść.
2021-08-03Edytowano treść.
2021-08-09Edytowano treść.
2021-08-09Edytowano treść.
2021-08-10Edytowano treść.
2021-08-11Edytowano treść.
2021-08-12Edytowano treść.
2021-08-16Edytowano treść.
2021-08-16Edytowano treść.
2021-08-17Edytowano treść.
2021-08-18Edytowano treść.
2021-08-18Edytowano treść.
2021-08-19Edytowano treść.
2021-08-20Edytowano treść.
2021-08-20Edytowano treść.
2021-08-23Edytowano treść.
2021-08-23Edytowano treść.
2021-08-27Edytowano treść.
2021-08-27Edytowano treść.
2021-09-03Edytowano treść.
2021-09-07Edytowano treść.
2021-09-09Edytowano treść.